ICM TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD - นวัตกรรมแห่งวัสดุก่อสร้าง
  • location 16 ซอยพัฒนาการ 54
    สวนหลวง, กรุงเทพ,
    ประเทศไทย 10250
  • phone +66(0)2 115 2242, +66(0)2 115 5442
ทีมงานของเรา
NIKITA SIRICHAWLA
MANAGING DIRECTOR
Nikita Sirichawla เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอซีเอ็มเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เธอมาจากครอบครัวผู้ประกอบกิจการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่โดดเด่นและมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์กับรัฐ Nikita แสดงให้เห็นถึงประสบการณ์ระดับมืออาชีพความสามารถและมีความรู้ความเข้าใจและการตัดสินอย่างมืออาชีพในสาขานี้
THANATKORN PHAKDEE
SALES MANAGER
Thanatkorn Phakdee เป็นผู้จัดการฝ่ายขายของบริษัท ไอซีเอ็มเทคโนโลยี เป้าหมายหลักของเขาคือการพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้า, วางแผนโครงการใหม่และการขายผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ Thanakorn ยังมีความเชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมที่มีประสบการณ์ 20 ปีในอุตสาหกรรมการขายและการก่อสร้าง
CHALERMCHAI KONGKUNGVAL
LEGAL CONSULTANT
Chalermchai Kongkungval เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและที่ปรึกษผู้เชี่ยวชาญการแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการก่อสร้าง ด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ทางกฎหมายที่ยาวนานถึง 30 ปีเขาสามารถช่วยแก้ปัญหาทางกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นได้ Chalermchai สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขากฎหมายจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง, เนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และปริญญาโทด้านการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต (รอ.ม.) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้)