ICM TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD - นวัตกรรมแห่งวัสดุก่อสร้าง
 • location 16 ซอยพัฒนาการ 54
  สวนหลวง, กรุงเทพ,
  ประเทศไทย 10250
 • phone +66(0)2 115 2242, +66(0)2 115 5442
ICM mobile mixer VS Regular ready-mix concrete
ICM mobile mixer
 • check markสามารถดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสะดวกและประหยัดเวลา
 • check markคอนกรีตถึงที่ก่อสร้างโดยไม่มีการสูญเสียคุณภาพ
 • check markประหยัดค่าขนส่ง
 • check markกำหนดปริมาณได้แม่นยำยิ่งขึ้น
 • check markปริมาณวัสดุเหลือทิ้งลดลง
 • check markสามารถกำหนดสูตรได้ตามต้องการในสถานที่ก่อสร้าง
 • check markสามารถปรับแต่งความแข็งแรงได้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับความหนาแน่นได้สูงถึง 400 kg / cm2 และตามข้อกำหนดของลูกค้า (ตัวอย่าง: ความหนาแน่น 1700 g / cm3 = ความแข็งแรง 240 kg / cm2)
Regular ready-mix concrete
 • check markไม่สะดวกด้านการขนส่งเนื่องจากระยะทางและเวลาในการขนส่ง
 • check markการสูญเสียคุณภาพในระหว่างการขนส่ง
 • check markค่าขนส่งสูง
 • check markยากที่จะกำหนดปริมาณที่ถูกต้องส่งผลให้ขยะและของเสียมากขึ้น
 • check markไม่สามารถปรับเปลี่ยนสูตรได้หลังจากสั่งซื้อแล้ว
 • check markความหนาแน่นและความแข็งแรงไม่สามารถปรับแต่งได้ (ตัวอย่าง: ความหนาแน่น 2,400 g / cm3 = ความแข็งแรง 240 kg / cm2)