ICM TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD - นวัตกรรมแห่งวัสดุก่อสร้าง
  • location 16 ซอยพัฒนาการ 54
    สวนหลวง, กรุงเทพ,
    ประเทศไทย 10250
  • phone +66(0)2 115 2242, +66(0)2 115 5442
เกี่ยวกับเรา
ICM Technology เราผลิตและให้บริการวัสดุก่อสร้างและผลิตภัณฑ์วัสดุนาโนที่ทันสมัย ด้วยความชำนาญในการบริหารจัดการพลังงานอย่างไม่มีใครเทียบได้และ สายการผลิตที่ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองทุกความต้องการของการก่อสร้างที่ทันสมัย ผลิตภัณฑ์คอนกรีตและวัสดุนาโนคุณภาพสูงและราคาประหยัดของเราใช้เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะ เพื่อช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนในการก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ของ ICM Tech ทำให้งานก่อสร้างมีคุณภาพสูงพร้อมด้วยคุณสมบัติประหยัดพลังงานที่เป็นเอกลักษณ์
วิสัยทัศน์ของเรา
เพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้วยนวัตกรรมที่น่าสนใจและให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเราโดยไม่ทำลายคุณค่าของทัศนียภาพ, สิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมภายในของนวัตกรรม, การทำงานร่วมกันและความไว้วางใจ
ภารกิจของเรา
ภารกิจหลักของเราคือการพัฒนาขอบเขตของประสบการณ์การก่อสร้างและยกระดับเพื่อตอบสนองการเติบโต ของประชากรในประเทศไทย,อาเซียนและโลก ดำเนินแนวทางของบริษัทด้วยความซื่อตรงและ เพิ่มคุณค่าในองค์กรและเพื่อมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเติบโตของตลาดและอุตสาหกรรมในอนาคตและ ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าไม่ใช่เพียงแค่ผลงานที่โดดเด่นแต่รวมถึงแนวคิดในการใช้งานและสไตล์
ค่านิยมของเรา
ราเชื่อมั่นในการให้ความสำคัญกับการฝึกฝนและพัฒนาเพื่อสร้างผลประโยชน์ระยะยาว
สำหรับผู้ถือหุ้น, ลูกค้า, คู่ค้าและชุมชนที่เราให้บริการ เรามีความต้องการให้การตัดสินใจ
และการกระทำขององค์กรณ์แสดงออกถึงคุณค่าเหล่านี้
การผลิต
ICM Technology ใช้เวลามากกว่า 10 ปีในการวิจัยและค้นคว้าพัฒนาเพื่อสร้างคอนกรีตรูปแบบใหม่ที่มีสิทธิบัตรและเอกลักษณ์เฉพาะ เราได้พัฒนาโรงงานของเราเองเพื่อให้แน่ใจว่าการผลิตทั้งหมด

กระบวนการตรงตามมาตรฐานคุณภาพสากลสูงสุด กระบวนการตรงตามมาตรฐานคุณภาพสากลสูงสุด
สายการผลิตของเราเป็นแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบและใช้เทคโนโลยีความแม่นยำที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ได้สายผลิตภัณฑ์ที่เกินระดับของผลิตภัณฑ์คู่แข่ง
นอกจากนี้เรายังร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำและมีห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาของเราเอง