Logo

Logo                                DOWNLOAD BROCHURE

NEOBath™ ผลิตภัณฑ์ห้องน้ำสำเร็จรูปซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยใช้ Crystal Krete™ (สูตรคอนกรีตนวัตกรรมที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะของเรา) และผ่านกระบวนการผลิตขั้นสูง Crystal Krete™ ที่เหนือกว่าข้อดีของห้องน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป

คุณภาพสูง, ทนทาน, น้ำไม่ซึมผ่าน (single cast)

ผลิตด้วยวัสดุคุณภาพสูงและเทคนิคที่ทันสมัย

ความแข็งแรงสูงน้ำหนักเบาและง่ายต่อการขนส่ง

ติดตั้งง่าย, ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

ความรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับพื้นที่เปียกถูกรวมไว้ที่ฝ่ายเดียวลบข้อผิดพลาดเนื่องจากขาดการประสานงาน

สามารถเดินระบบท่อและสายไฟต่างๆภายในผนังและโครงสร้างอาคารทำให้ไม่ต้องใช้หมุดยึดกับผนัง


ประโยชน์ต่อสถานที่ก่อสร้าง

ระยะเวลาการก่อสร้างน้อยลง

สามารถจัดการงานก่อสร้างได้ดีขึ้น

ลดปริมาณวัสดุเศษเหลือ

ประหยัดค่าแรงงาน

ห้องน้ำสำเร็จรูปสามารถประหยัดเวลาและกำลังคนสูงสุดถึง 60%

รองรับการดูดซับเสียงรบกวนได้มากกว่าอิฐทั่วไปถึง 47%

ทนไฟได้นานกว่า 4 ชั่วโมง

หนักเบากว่าอิฐมอญ 25 %(ต่อตารางเมตร)

แข็งแรงกว่าอิฐมวลเบาถึง 10 เท่า

การดูดซึมน้ำต่ำป้องกันเชื้อราบนผนังได้ดี

การกระจายความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพผ่านหลักการของการ passive cooling ทำให้ประหยัดพลังงานได้มากขึ้น

ติดตั้งง่ายและรวดเร็วด้วยเทคโนโลยี ‘Link N Lock’

ผลิตตามมาตรฐานมอก.

ต้องฉาบซ้ำหรือแรงงานที่มีทักษะ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวีดีโอผลิตภัณฑ์